Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който КАНТИНО ООД обработва събраните или получени лични данни на своите клиенти, контрагенти и потребители на сайта www.cantino.eu

КАНТИНО ООД

+359878 60 70 55

cantino.plovdiv@gmail.com

Категории субекти на данни и данни

Във връзка със своите услуги и бизнес дейности, КАНТИНО ООД обработва лични данни на следните категории субекти на данни:

 • Клиенти, доставчици, както и други професионални експерти и търговски контрагенти, с които имаме бизнес отношения;
 • Жалбоподатели и кандидати, както и лица, които се свързват с нас по някакъв начин, включително по пощата, телефона или чрез формата за контакт, предоставена на нашия уебсайт, или предоставят преглед или обратна връзка на нашия уебсайт;

Ние обработваме лични данни на горните категории субекти на данни. Тези данни могат да включват:

 • Лични данни, като име, фамилия, телефон, имейл и адрес;

Може да събираме и друга информация относно използването на нашия уебсайт чрез бисквитки и други подобни технологии. Можете да научите повече за това в нашата Политика за бисквитки (Cookies Policy).

 

Политика за бисквитки (Cookies Policy).

Какво са бисквитките (Cookies).?
Бисквитките са текстови файлове, съдържащи информация, които се свалят на вашия персонален компютър, лаптоп или мобилно устройство при посещение на уебсайта ни. След това вашият браузър изпраща бисквитките обратно към първоначалния уебсайт при всяко следващо посещение или към друг уебсайт, който разпознава бисквитките.

Поставяне и съхраняване на бисквитките
Бисквитките могат да се поставят от нашия уебсайт ("собствени бисквитки"), или от уебсайтове на трети страни, управляващи съдържание на нашия уебсайт ("бисквитки от трети страни").
Бисквитките могат да се съхраняват само за времетраенето на вашето посещение в уебсайта или за повече от едно посещение:

 • Сесийни бисквитки - бисквитки, които ни позволяват да свържем действията Ви по време на една сесия в браузъра. Сесията на браузъра започва в момента, когато отворите прозореца на браузъра, и продължава до неговото затваряне. Сесийните бисквитки са временни и се изтриват, след като затворите браузъра.
 • Постоянни бисквитки - бисквитки, които остават на Вашето устройство за период от време, посочен във всяка бисквитка. Те се активират всеки път, когато посетите уебсайта, създал бисквитката.

 

Цели и правни основания за обработката:

Компанията обработва лични данни на субектите на данни за целите, изброени по-долу, когато съществува една от алтернативните правни основания по GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679):

 • Компанията не обработва лични данни за автоматично вземане на решения или профилиране;
 • Обработката е необходима за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор;
 • Обработката е необходима за спазване на законовите задължения в областта на трудовото, счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, както и всякакви други законови задължения, приложими за стопанската дейност на Дружеството;
 • Субектът на данни е дал изричното си съгласие за обработването на личните му данни за една или повече конкретни цели, като комуникация, директен маркетинг, участие в дейности, организирани от Дружеството и др. Моля, обърнете внимание, че всяко предоставено съгласие може да бъде оттеглено от субекта на данните по всяко време;
 • Обработката е необходима за целите на легитимния интерес, преследван от нас, освен когато тези интереси са завишени от интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни:
 • Да се гарантира сигурността на клиентите, служителите, посетителите и имуществото на компанията чрез видеонаблюдение и контрол на достъпа;
 • За установяване, упражняване или защита на правни искове;

  

На кого личните данни се споделят или разкриват

Можем да споделяме вашите лични данни с трети страни, които обработват вашите данни от наше име, когато предоставят услуги за нас, като услуги за видеонаблюдение, застраховки, правни услуги, одит, консултации, разработка и поддръжка на ИТ системи (включително, но не само съхранение на данни) или други услуги, необходими за нашата бизнес дейност. При извършването на тези услуги доставчиците на трети страни могат да имат достъп до вашите лични данни, но са упълномощени да обработват такива данни стриктно от наше име и в съответствие с нашите инструкции.

Можем също да разкрием вашите лични данни на трети страни, ако с основание смятаме, че разкриването на такива лични данни е необходимо, за да се съобразят с валидни законови задължения като съдебни разпореждания, правителствени искания и както е разрешено друго по закон, за да защитим нашите права или собственост, или безопасността на нашите клиенти или служители, за напредък или защита срещу жалби или правни искове или производства.

 

Прехвърляне на лични данни

Ние не прехвърляме вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). В случай че се изисква да предприемем каквото и да е прехвърляне на лични данни извън ЕИП, ние предприемаме всички разумни необходими стъпки, за да гарантираме, че вашите лични данни се третират безопасно и в съответствие с настоящото известие за поверителност и към него се прилага адекватно ниво на защита, в по-специално чрез прилагането на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, или договорни клаузи, предварително разрешени от съответния орган.

 

Сигурност на обработката

КАНТИНО ООД е приложило технически и организационни мерки, за да гарантира, че обработваните лични данни остават сигурни. Въпреки това не може да се гарантира абсолютна сигурност, но ние поддържаме планове за сигурност и реагиране на инциденти в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим всеки негативен ефект от такъв инцидент.

 

Права на субектите на данни

GDPR предоставя на субектите на данни следните права, обобщени по-долу:

 • Право на достъп до вашите лични данни: имате право да получите потвърждение от нас дали личните данни, свързани с вас, се обработват или, когато това е така, достъп до личните данни и информация.
 • Право на коригиране на лични данни: ако установите, че личните данни, които обработваме за вас, са неточни, имате право да ни накараме да коригираме такива лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (право да бъдат забравени): при определени обстоятелства, например ако вашите лични данни са били незаконно обработени или сте оттеглили съгласието си (ако обработването на личните ви данни се основава на съгласие), имате право да поискате и да изтриете личните си данни от нас.
 • Право на ограничаване на обработката: при определени обстоятелства, като например, ако поставяте под въпрос точността на личните ви данни или сте възразили срещу законната ни цел да обработваме вашите лични данни, имате право да поискате да ограничим обработката на вашите лични данни, докато не се намери решение.
 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например, ако поставяте под въпрос законния ни интерес да обработваме личните ви данни, вие имате право да възразите на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу такава обработка.
 • Право на преносимост на данните: ако вашите лични данни се обработват с автоматизирани средства въз основа на вашето съгласие или за изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да ви предоставим лични данни в машинно четим формат за предаване на друг контролер на данни.
 • Право да подадете жалба до надзорен орган: имате право да подадете жалба относно обработката на вашите лични данни в надзорния орган, който е Българска комисия за защита на личните данни с адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, София 1592, Уебсайт: www.cpdp.bg, Е-mail: kzld@cpdp.bg.

За да отстояват някое от горепосочените права, субектите на данни могат да се свържат с нашето DPO cantino.plovdiv@gmail.com или всеки друг служител на КАНТИНО ООД по всяко време. Ще положим разумни търговски усилия, за да отговорим на вашето искане в рамките на 30 дни от получаването на такова искане. Ако не можем да уважим вашата заявка в рамките на 30-дневен срок, ще ви уведомим за причините, поради които и кога очакваме да можем да изпълним вашето искане.

 

Промени в декларацията за поверителност

Декларацията за поверителност е последно актуализирано на 25 май 2018 г. Можем да променим това известие, като актуализираме тази страница, за да отразява промените в закона или нашите практики за поверителност. Ние обаче няма да използваме вашите лични данни по никакъв нов начин без вашето предварително съгласие.